Verktygslåda

755

 • Mobila o stationära rengöringsanläggningar (skumbeläggning, trycksatt vatten)
 • Kemisk analys av komponenter på ytor (allergen, kemi, smuts)
 • Analysinstrument för att studera hur smuts påverkas av rengöring (ex QCM-D)
 • Analysinstrument för att studera hur rengöring och sterilisering påverkar ytor och material
 • Utrustning för att validera manuella och automatiska dekontamineringsmetoder
 • Analys och källspårning av kvarvarande restprodukter från produktion (tex smörjolja)
 • Kartläggning av kostnad (tid, temp mm) för rengöring
 • Miljöutvärdering ex byte av teknik (klimatutsläpp, försurning, övergödning)
 • Analysmetoder för mikroorganismer på labb, i pilotskala, hos livsmedelsproducent, bioburden i produktion
 • Metodik för problemanalys
 • CIP rigg
 • Rigg för öppen rengöring
 • Beräkning/simulering av luftströmmar, spridning, kylning, värmning
 • Virtuell produktionsmiljö (laserskanning av miljö som överförs t. CAD layout)