Tjänster

Miljövänligt och rent!NAP-11922783

Idén bakom Cleaning Innovation är att hantera krav på en mindre resursförbrukning i form av vatten, kemikalier, material – samtidigt som det blir rent från smuts, allergener och mikroorganismer.

Vi vänder oss till företag som har en produkt eller en ny idé.
Men behöver hjälp under utvecklingsfasen? Eller hjälp med de sista testerna för att övertyga kunden?

Vi vänder oss till företag och organisationer som vill förbättra sin rengöring och desinfektion.
Blir det inte så rent som det borde? Vilka kemikalier är bäst? Hur mäter man renhet bäst? Hur kan det gå åt mindre vatten, mindre arbetstimmar…?

Läs mer om våra tjänster: